20 四月

DSP

6:2

(2:0 2:0 2:2)

RUB

21 四月

DSP

2:3 OT

(2:0 0:1 0:1 0:1)

RUB

24 四月

RUB

2:1 OT

(1:0 0:1 0:0 1:0)

DSP

Polygalov Igor

前锋

身高: 178

体重: 85

出生日: 21.10.1986

年龄: 35

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
21/22 | 常规赛
Neftyanik 71 50 15 16 31 5 13 6 9 0 1 2 0 84 17.9 1.7 815 460 56.4 16:01 21.4
21/22 | 季后赛
Neftyanik 71 6 3 0 3 -2 0 3 0 0 0 0 0 11 27.3 1.8 127 56 44.1 17:00 24.2

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 50 15 16 31 5 13 6 9 0 1 2 0 84 17.9 1.7 815 460 56.4 16:01 21.4
季后赛 6 3 0 3 -2 0 3 0 0 0 0 0 11 27.3 1.8 127 56 44.1 17:00 24.2
SHL总共 56 18 16 34 3 13 9 9 0 1 2 0 95 18.9 1.7 942 516 54.8 16:07 21.7
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)