17 四月

SKL

1:4

(0:1 1:0 0:3)

KHM

20 四月

KHM

3:2 OT

(1:0 1:2 0:0 1:0)

SKL

21 四月

KHM

7:3

(1:1 6:0 0:2)

SKL

Kudashov Andrei

前锋

身高: 170

体重: 75

出生日: 28.01.1982

年龄: 41

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
10/11 | 常规赛
Molot-Prikamye 12 43 9 12 21 -4 46 2 6 1 0 2 0 54 16.7 1.3 1 0 0.0 - -
10/11 | 季后赛
Molot-Prikamye 12 8 2 2 4 1 18 0 2 0 0 0 0 18 11.1 2.2 0 0 - - -
11/12 | 常规赛
Dynamo Bsh 48 29 1 5 6 -1 32 1 0 0 0 0 0 18 5.6 0.6 3 3 100.0 13:14 15.8
Sokol 18 15 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 10 0.0 0.7 1 1 100.0 7:40 10.3
12/13 | 常规赛
HC Ryazan 14 51 6 16 22 -15 24 5 0 1 0 1 0 65 9.2 1.3 4 2 50.0 15:29 18.3

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 138 16 34 50 -20 104 8 6 2 0 3 0 147 10.9 1.1 9 6 66.7 13:34 16.3
季后赛 8 2 2 4 1 18 0 2 0 0 0 0 18 11.1 2.2 0 0 - - -
SHL总共 146 18 36 54 -19 122 8 8 2 0 3 0 165 10.9 1.1 9 6 66.7 13:34 16.3
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)