20 四月

DSP

6:2

(2:0 2:0 2:2)

RUB

21 四月

DSP

2:3 OT

(2:0 0:1 0:1 0:1)

RUB

24 四月

RUB

2:1 OT

(1:0 0:1 0:0 1:0)

DSP

Lazarev Anton

前锋

身高: 176

体重: 81

出生日: 29.05.1990

年龄: 31

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
10/11 | 常规赛
HC Ryazan 41 12 1 1 2 -7 6 1 0 0 0 0 0 24 4.2 2.0 3 0 0.0 - -
11/12 | 常规赛
Yermak 23 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3 3.0 3 2 66.7 14:50 21.0
11/12 | 季后赛
Yermak 23 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 8 0.0 2.7 1 0 0.0 14:18 18.3
21/22 | 常规赛
Neftyanik 63 44 10 14 24 1 2 3 6 1 0 0 1 106 9.4 2.4 2 2 100.0 17:42 22.9
21/22 | 季后赛
Neftyanik 63 6 1 3 4 -3 2 1 0 0 0 0 0 16 6.2 2.7 0 0 - 14:43 21.2

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 57 12 15 27 -5 8 5 6 1 0 0 1 133 9.0 2.3 8 4 50.0 13:56 18.1
季后赛 9 1 3 4 -4 2 1 0 0 0 0 0 24 4.2 2.7 1 0 0.0 14:34 20.2
SHL总共 66 13 18 31 -9 10 6 6 1 0 0 1 157 8.3 2.4 9 4 44.4 14:01 18.4
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)