17 四月

SKL

1:4

(0:1 1:0 0:3)

KHM

20 四月

KHM

3:2 OT

(1:0 1:2 0:0 1:0)

SKL

21 四月

KHM

7:3

(1:1 6:0 0:2)

SKL

Chistyakov Sergei N.

前锋

身高: 188

体重: 86

出生日: 03.05.1990

年龄: 33

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
13/14 | 常规赛
Sputnik 31 15 1 3 4 1 4 1 0 0 0 0 0 26 3.8 1.7 117 52 44.4 15:30 19.8
Kazzinc-Torpedo 14 10 0 1 1 0 10 0 0 0 0 0 1 13 0.0 1.3 21 10 47.6 14:40 18.1
Ariada - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
14/15 | 常规赛
Sputnik 75 7 0 1 1 0 14 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0.6 42 14 33.3 8:58 13.3

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 32 1 5 6 1 28 1 0 0 0 0 1 43 2.3 1.3 180 76 42.2 13:49 17.8
SHL总共 32 1 5 6 1 28 1 0 0 0 0 1 43 2.3 1.3 180 76 42.2 13:49 17.8
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)