20 四月

DSP

6:2

(2:0 2:0 2:2)

RUB

21 四月

DSP

2:3 OT

(2:0 0:1 0:1 0:1)

RUB

24 四月

RUB

2:1 OT

(1:0 0:1 0:0 1:0)

DSP

Kuzin Yury

前锋

身高: 187

体重: 90

出生日: 29.08.1989

年龄: 32

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
11/12 | 常规赛
HC VMF 21 53 8 19 27 -5 56 4 4 0 0 1 3 79 10.1 1.5 54 25 46.3 14:53 16.4
11/12 | 季后赛
HC VMF 21 5 0 2 2 1 8 0 0 0 0 0 0 7 0.0 1.4 6 1 16.7 15:57 20.6
12/13 | 常规赛
HC VMF 21 25 9 5 14 -4 24 7 2 0 0 1 0 42 21.4 1.7 11 3 27.3 10:57 13.4
13/14 | 常规赛
THC 31 28 2 7 9 -1 35 1 1 0 0 0 0 40 5.0 1.4 50 19 38.0 12:13 19.0
13/14 | 季后赛
THC 31 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 1.5 1 0 0.0 11:12 17.5

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 106 19 31 50 -10 115 12 7 0 0 2 3 161 11.8 1.5 115 47 40.9 13:15 16.4
季后赛 7 0 2 2 0 8 0 0 0 0 0 0 10 0.0 1.4 7 1 14.3 14:36 19.7
SHL总共 113 19 33 52 -10 123 12 7 0 0 2 3 171 11.1 1.5 122 48 39.3 13:20 16.6
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)