17 四月

SKL

1:4

(0:1 1:0 0:3)

KHM

20 四月

KHM

3:2 OT

(1:0 1:2 0:0 1:0)

SKL

21 四月

KHM

7:3

(1:1 6:0 0:2)

SKL

Ivanov Sergei S.

前锋

身高: 0

体重: 0

出生日: 10.04.1990

年龄: 33

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
10/11 | 常规赛
Lada 52 4 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 1.0 2 1 50.0 - -
11/12 | 常规赛
Lada 21 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 1.0 0 0 - 7:09 10.0
12/13 | 常规赛
Izhstal 15 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 9:01 9.0
13/14 | 常规赛
Yuzhny Ural 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0 0 - 6:45 8.0

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 8 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 8 0.0 1.0 2 1 50.0 7:31 9.2
SHL总共 8 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 8 0.0 1.0 2 1 50.0 7:31 9.2
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)