17 四月

SKL

1:4

(0:1 1:0 0:3)

KHM

20 四月

KHM

3:2 OT

(1:0 1:2 0:0 1:0)

SKL

21 四月

KHM

7:3

(1:1 6:0 0:2)

SKL

Belousov Georgy

前锋

身高: 176

体重: 86

出生日: 26.12.1990

年龄: 32

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
12/13 | 常规赛
Kuban 22 3 2 0 2 0 4 0 2 0 0 0 0 5 40.0 1.7 1 0 0.0 14:18 16.3
13/14 | 常规赛
Molot-Prikamye 38 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 2.0 0 0 - 9:06 11.5
Titan 27 16 3 4 7 2 8 2 1 0 0 2 0 43 7.0 2.7 8 4 50.0 16:22 17.8
19/20 | 常规赛
Gornyak 18 3 1 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 6 16.7 2.0 1 0 0.0 16:41 22.3

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 24 6 6 12 3 14 3 3 0 0 2 0 58 10.3 2.4 10 4 40.0 15:32 17.6
SHL总共 24 6 6 12 3 14 3 3 0 0 2 0 58 10.3 2.4 10 4 40.0 15:32 17.6
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)