20 四月

DSP

6:2

(2:0 2:0 2:2)

RUB

21 四月

DSP

2:3 OT

(2:0 0:1 0:1 0:1)

RUB

24 四月

RUB

2:1 OT

(1:0 0:1 0:0 1:0)

DSP

Averyushkin Fyodor

前锋

身高: 187

体重: 88

出生日: 22.08.1990

年龄: 31

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
11/12 | 常规赛
Kristall 27 39 5 6 11 -14 10 2 3 0 0 1 0 60 8.3 1.5 12 3 25.0 12:09 15.3
14/15 | 常规赛
HC Lipetsk 9 37 4 1 5 -1 2 4 0 0 0 0 0 51 7.8 1.4 10 3 30.0 11:13 13.7
14/15 | 季后赛
HC Lipetsk 9 3 1 0 1 -1 2 1 0 0 0 0 0 3 33.3 1.0 0 0 - 11:12 14.7

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 76 9 7 16 -15 12 6 3 0 0 1 0 111 8.1 1.5 22 6 27.3 11:42 14.5
季后赛 3 1 0 1 -1 2 1 0 0 0 0 0 3 33.3 1.0 0 0 - 11:12 14.7
SHL总共 79 10 7 17 -16 14 7 3 0 0 1 0 114 8.8 1.4 22 6 27.3 11:41 14.5
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)