20 四月

DSP

6:2

(2:0 2:0 2:2)

RUB

21 四月

DSP

2:3 OT

(2:0 0:1 0:1 0:1)

RUB

24 四月

RUB

2:1 OT

(1:0 0:1 0:0 1:0)

DSP

Zelenko Ilya

防守员

身高: 183

体重: 94

出生日: 07.09.1991

年龄: 30

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
12/13 | 常规赛
HC Sarov 28 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 5:13 8.0
13/14 | 常规赛
HC Sarov 28 47 0 4 4 -8 18 0 0 0 0 0 0 33 0.0 0.7 6 3 50.0 14:38 18.1
14/15 | 常规赛
Yuzhny Ural 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
15/16 | 常规赛
Ariada 75 41 3 9 12 1 46 2 1 0 0 0 0 36 8.3 0.9 0 0 - 16:45 19.9
16/17 | 常规赛
Buran 75 40 0 3 3 -27 20 0 0 0 0 0 0 21 0.0 0.5 2 0 0.0 17:34 22.5

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 130 3 16 19 -34 84 2 1 0 0 0 0 90 3.3 0.7 8 3 37.5 16:03 19.9
SHL总共 130 3 16 19 -34 84 2 1 0 0 0 0 90 3.3 0.7 8 3 37.5 16:03 19.9
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)