17 四月

SKL

1:4

(0:1 1:0 0:3)

KHM

20 四月

KHM

3:2 OT

(1:0 1:2 0:0 1:0)

SKL

21 四月

KHM

7:3

(1:1 6:0 0:2)

SKL

Palenga Evgeny

防守员

身高: 197

体重: 94

出生日: 27.01.1993

年龄: 30

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
11/12 | 常规赛
Sokol 22 4 0 0 0 -2 25 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 9:25 10.5
12/13 | 常规赛
Sokol 29 32 1 1 2 -6 12 0 1 0 0 0 0 24 4.2 0.8 1 0 0.0 9:21 12.8
13/14 | 常规赛
Sokol 29 27 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 5 0.0 0.2 0 0 - 7:36 10.5
13/14 | 季后赛
Sokol 29 2 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 1.0 0 0 - 13:28 20.5
14/15 | 常规赛
Sputnik 87 5 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0.4 0 0 - 14:05 18.2
16/17 | 常规赛
Yermak 2 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.3 0 0 - 8:37 12.3
HC Sarov - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 71 1 2 3 -9 41 0 1 0 0 0 0 32 3.1 0.5 1 0 0.0 8:58 12.2
季后赛 2 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 1.0 0 0 - 13:28 20.5
SHL总共 73 1 2 3 -11 43 0 1 0 0 0 0 34 2.9 0.5 1 0 0.0 9:05 12.4
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)