20 四月

DSP

6:2

(2:0 2:0 2:2)

RUB

21 四月

DSP

2:3 OT

(2:0 0:1 0:1 0:1)

RUB

24 四月

RUB

2:1 OT

(1:0 0:1 0:0 1:0)

DSP

Yamkin Ilya

前锋

身高: 181

体重: 89

出生日: 17.02.1994

年龄: 28

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
13/14 | 常规赛
HC Sarov 99 13 3 2 5 4 2 3 0 0 0 0 0 24 12.5 1.8 2 0 0.0 12:13 13.6
14/15 | 常规赛
HC Sarov 98 31 4 6 10 0 4 4 0 0 0 0 0 68 5.9 2.2 1 0 0.0 12:48 16.4
15/16 | 常规赛
HC Sarov 97 38 4 4 8 -6 6 4 0 0 0 1 0 65 6.2 1.7 3 2 66.7 11:25 15.0
15/16 | 季后赛
HC Sarov 97 3 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 9 0.0 3.0 0 0 - 12:15 16.3
16/17 | 常规赛
Dizel 90 38 7 8 15 -5 20 4 3 0 0 3 0 75 9.3 2.0 3 0 0.0 13:40 18.2
17/18 | 常规赛
Dizel 97 44 4 2 6 -6 12 4 0 0 0 0 0 66 6.1 1.5 10 0 0.0 12:26 18.0

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 164 22 22 44 -13 44 19 3 0 0 4 0 298 7.4 1.8 19 2 10.5 12:32 16.7
季后赛 3 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 9 0.0 3.0 0 0 - 12:15 16.3
SHL总共 167 22 23 45 -14 44 19 3 0 0 4 0 307 7.2 1.8 19 2 10.5 12:32 16.7
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)