17 四月

SKL

1:4

(0:1 1:0 0:3)

KHM

20 四月

KHM

3:2 OT

(1:0 1:2 0:0 1:0)

SKL

21 四月

KHM

7:3

(1:1 6:0 0:2)

SKL

Revenko Igor

前锋

身高: 0

体重: 0

出生日: 02.05.1990

年龄: 33

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
12/13 | 常规赛
Yunost-Minsk 8 24 4 2 6 2 12 3 1 0 0 0 0 41 9.8 1.7 4 4 100.0 12:36 16.1
13/14 | 常规赛
Dizel 30 30 7 4 11 0 20 6 1 0 0 2 1 63 11.1 2.1 3 1 33.3 12:10 14.7
13/14 | 季后赛
Dizel 30 11 1 1 2 0 6 1 0 0 0 0 0 33 3.0 3.0 1 0 0.0 13:25 16.8

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 54 11 6 17 2 32 9 2 0 0 2 1 104 10.6 1.9 7 5 71.4 12:22 15.3
季后赛 11 1 1 2 0 6 1 0 0 0 0 0 33 3.0 3.0 1 0 0.0 13:25 16.8
SHL总共 65 12 7 19 2 38 10 2 0 0 2 1 137 8.8 2.1 8 5 62.5 12:32 15.6
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)