20 四月

DSP

6:2

(2:0 2:0 2:2)

RUB

21 四月

DSP

2:3 OT

(2:0 0:1 0:1 0:1)

RUB

24 四月

RUB

2:1 OT

(1:0 0:1 0:0 1:0)

DSP

Kravchenko Andrei

防守员

身高: 185

体重: 93

出生日: 20.02.1993

年龄: 29

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
12/13 | 常规赛
Yunost-Minsk 93 9 0 0 0 -9 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 0.7 0 0 - 15:49 19.4
18/19 | 常规赛
Dizel 8 20 0 2 2 -2 12 0 0 0 0 0 0 12 0.0 0.6 0 0 - 13:17 18.6
Yuzhny Ural 73 9 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 13 0.0 1.4 0 0 - 13:42 18.1

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 38 0 4 4 -10 12 0 0 0 0 0 0 31 0.0 0.8 0 0 - 13:59 18.7
SHL总共 38 0 4 4 -10 12 0 0 0 0 0 0 31 0.0 0.8 0 0 - 13:59 18.7
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)