20 四月

DSP

6:2

(2:0 2:0 2:2)

RUB

21 四月

DSP

2:3 OT

(2:0 0:1 0:1 0:1)

RUB

24 四月

RUB

2:1 OT

(1:0 0:1 0:0 1:0)

DSP

Oshchinsky Zakhar

前锋

身高: 171

体重: 88

出生日: 07.08.1991

年龄: 30

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
12/13 | 常规赛
HC Sarov 99 51 11 24 35 15 49 7 4 0 0 2 0 133 8.3 2.6 25 13 52.0 15:17 16.7
12/13 | 季后赛
HC Sarov 99 5 1 1 2 1 4 1 0 0 0 1 0 10 10.0 2.0 2 2 100.0 12:48 18.2
13/14 | 常规赛
Sputnik 55 12 1 2 3 -5 4 0 1 0 0 0 0 19 5.3 1.6 3 0 0.0 14:06 16.1
HC Sarov 52 13 1 3 4 -2 14 1 0 0 1 1 0 20 5.0 1.5 8 1 12.5 12:04 15.6
14/15 | 常规赛
HC Sarov 99 3 1 0 1 -1 2 1 0 0 0 1 0 5 20.0 1.7 1 0 0.0 14:26 17.7
15/16 | 常规赛
Sputnik 82 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 8:40 10.0
15/16 | 季后赛
Sputnik 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 80 14 29 43 6 69 9 5 0 1 4 0 179 7.8 2.2 37 14 37.8 14:28 16.4
季后赛 5 1 1 2 1 4 1 0 0 0 1 0 10 10.0 2.0 2 2 100.0 12:48 18.2
SHL总共 85 15 30 45 7 73 10 5 0 1 5 0 189 7.9 2.2 39 16 41.0 14:23 16.5
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)