25 三月

RUB

4:1

(1:0 3:1 0:0)

AKM

26 三月

SKL

6:1

(2:1 2:0 2:0)

TRS

29 三月

MNK

4:3

(1:1 3:1 0:1)

KHM

30 三月

SKL

2:1 ОТ

(0:0 0:0 1:1 1:0)

RUB

MNK

1:2 ОТ

(0:0 0:1 1:0 0:1)

KHM

31 三月

SKL

:

RUB

参赛协议

02 四月

KHM

:

MNK

参赛协议

03 四月

RUB

:

SKL

参赛协议

KHM

:

MNK

参赛协议

Ilyin Sergei S.

防守员

身高: 193

体重: 93

出生日: 29.04.1994

年龄: 28

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
14/15 | 常规赛
Yermak 79 11 0 3 3 -3 2 0 0 0 0 0 0 5 0.0 0.5 0 0 - 17:39 20.4
15/16 | 常规赛
Yermak - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
Sokol 24 35 1 6 7 -11 10 1 0 0 0 0 0 41 2.4 1.2 1 1 100.0 23:28 24.3
17/18 | 常规赛
Yuzhny Ural 19 23 1 0 1 1 6 0 1 0 0 0 0 19 5.3 0.8 1 1 100.0 12:54 16.9
17/18 | 季后赛
Yuzhny Ural 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0.8 0 0 - 20:33 26.5
18/19 | 常规赛
Torpedo 73 40 1 3 4 2 10 1 0 0 0 0 0 28 3.6 0.7 1 0 0.0 15:57 21.1
19/20 | 常规赛
Humo 73 48 2 4 6 -4 12 1 1 0 0 0 0 41 4.9 0.9 1 0 0.0 17:56 24.8
19/20 | 季后赛
Humo - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 157 5 16 21 -15 40 3 2 0 0 0 0 134 3.7 0.9 4 2 50.0 17:54 22.2
季后赛 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0.8 0 0 - 20:33 26.5
SHL总共 161 5 16 21 -15 40 3 2 0 0 0 0 137 3.6 0.9 4 2 50.0 17:58 22.4
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)