20 四月

DSP

6:2

(2:0 2:0 2:2)

RUB

21 四月

DSP

2:3 OT

(2:0 0:1 0:1 0:1)

RUB

24 四月

RUB

2:1 OT

(1:0 0:1 0:0 1:0)

DSP

Lyzin Evgeny

前锋

身高: 179

体重: 79

出生日: 09.06.1995

年龄: 27

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
15/16 | 常规赛
HC Ryazan 33 37 6 3 9 1 8 5 1 0 0 0 0 46 13.0 1.2 2 2 100.0 9:36 12.1
15/16 | 季后赛
HC Ryazan 33 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 3:23 4.5
16/17 | 常规赛
HC Ryazan 33 33 3 3 6 -7 4 3 0 0 0 1 0 39 7.7 1.2 4 2 50.0 10:03 15.1
16/17 | 季后赛
HC Ryazan 33 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.5 0 0 - 9:20 13.5
17/18 | 常规赛
HC Ryazan 63 20 0 0 0 -3 2 0 0 0 0 0 0 14 0.0 0.7 4 1 25.0 7:23 10.2
18/19 | 常规赛
CSK VVS 88 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 4 3 75.0 3:33 5.5

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 92 9 6 15 -10 14 8 1 0 0 1 0 99 9.1 1.1 14 8 57.1 9:09 12.6
季后赛 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.2 0 0 - 5:22 7.5
SHL总共 98 9 6 15 -10 18 8 1 0 0 1 0 100 9.0 1.0 14 8 57.1 8:55 12.3
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)