20 四月

DSP

6:2

(2:0 2:0 2:2)

RUB

21 四月

DSP

2:3 OT

(2:0 0:1 0:1 0:1)

RUB

24 四月

RUB

2:1 OT

(1:0 0:1 0:0 1:0)

DSP

Opalev Roman #87

前锋

身高: 181

体重: 72

出生日: 28.08.1996

年龄: 25

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
19/20 | 常规赛
Rostov 33 51 7 9 16 -7 16 7 0 0 0 0 2 62 11.3 1.2 484 236 48.8 16:03 17.6
20/21 | 常规赛
Rostov 87 50 14 24 38 4 16 7 7 0 1 2 1 89 15.7 1.8 850 416 48.9 18:38 19.9
20/21 | 季后赛
Rostov 87 4 1 0 1 -3 0 1 0 0 0 0 0 13 7.7 3.2 78 38 48.7 19:39 23.8
21/22 | 常规赛
Rostov 87 52 12 32 44 18 28 9 2 1 0 1 0 107 11.2 2.1 976 483 49.5 18:23 20.2
21/22 | 季后赛
Rostov 87 6 0 2 2 -2 4 0 0 0 0 0 0 10 0.0 1.7 142 66 46.5 20:52 22.8

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 153 33 65 98 15 60 23 9 1 1 3 3 258 12.8 1.7 2310 1135 49.1 17:41 19.2
季后赛 10 1 2 3 -5 4 1 0 0 0 0 0 23 4.3 2.3 220 104 47.3 20:22 23.2
SHL总共 163 34 67 101 10 64 24 9 1 1 3 3 281 12.1 1.7 2530 1239 49.0 17:51 19.5
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)