20 四月

DSP

6:2

(2:0 2:0 2:2)

RUB

21 四月

DSP

2:3 OT

(2:0 0:1 0:1 0:1)

RUB

24 四月

RUB

2:1 OT

(1:0 0:1 0:0 1:0)

DSP

Rozhkovsky Artyom #14

前锋

身高: 186

体重: 92

出生日: 14.10.1997

年龄: 24

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
18/19 | 常规赛
Ugra 92 33 1 2 3 -2 16 1 0 0 0 0 0 44 2.3 1.3 180 103 57.2 10:09 15.6
19/20 | 常规赛
Izhstal 89 47 9 9 18 1 32 9 0 0 0 1 0 95 9.5 2.0 20 10 50.0 14:11 19.2
20/21 | 常规赛
Zauralye 92 40 2 2 4 -2 38 2 0 0 0 0 0 79 2.5 2.0 46 18 39.1 13:43 20.1
21/22 | 常规赛
Zauralye 14 45 6 6 12 -11 26 5 1 0 0 1 0 85 7.1 1.9 33 11 33.3 15:09 21.6
21/22 | 季后赛
Zauralye 14 5 0 1 1 -2 4 0 0 0 0 0 0 8 0.0 1.6 0 0 - 16:01 22.6

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 165 18 19 37 -14 112 17 1 0 0 2 0 303 5.9 1.8 279 142 50.9 13:32 19.4
季后赛 5 0 1 1 -2 4 0 0 0 0 0 0 8 0.0 1.6 0 0 - 16:01 22.6
SHL总共 170 18 20 38 -16 116 17 1 0 0 2 0 311 5.8 1.8 279 142 50.9 13:36 19.4
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)