17 四月

SKL

1:4

(0:1 1:0 0:3)

KHM

20 四月

KHM

3:2 OT

(1:0 1:2 0:0 1:0)

SKL

21 四月

KHM

7:3

(1:1 6:0 0:2)

SKL

Zharkov Dmitry

前锋

身高: 177

体重: 79

出生日: 06.09.1996

年龄: 26

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
15/16 | 常规赛
Zvezda 41 10 1 0 1 -6 0 1 0 0 0 0 0 7 14.3 0.7 3 1 33.3 8:47 14.7
16/17 | 常规赛
Buran 8 43 3 6 9 -18 8 3 0 0 0 0 0 47 6.4 1.1 521 224 43.0 13:42 18.2
17/18 | 常规赛
HC Ryazan 55 22 0 0 0 -8 0 0 0 0 0 0 0 24 0.0 1.1 261 119 45.6 13:19 18.4
Yermak 6 3 0 0 0 -1 5 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 2:05 3.3
18/19 | 常规赛
HC Ryazan 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 2 0 0.0 11:11 16.0

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 79 4 6 10 -33 13 4 0 0 0 0 0 78 5.1 1.0 787 344 43.7 12:30 17.2
SHL总共 79 4 6 10 -33 13 4 0 0 0 0 0 78 5.1 1.0 787 344 43.7 12:30 17.2
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)