20 四月

DSP

6:2

(2:0 2:0 2:2)

RUB

21 四月

DSP

2:3 OT

(2:0 0:1 0:1 0:1)

RUB

24 四月

RUB

2:1 OT

(1:0 0:1 0:0 1:0)

DSP

Lugovoi Andrei

前锋

身高: 190

体重: 90

出生日: 30.04.1997

年龄: 25

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
16/17 | 常规赛
Buran 15 34 4 2 6 -6 8 4 0 0 0 0 0 41 9.8 1.2 7 4 57.1 10:38 14.5
17/18 | 常规赛
Buran 97 47 5 5 10 -5 24 4 1 0 0 0 0 64 7.8 1.4 19 5 26.3 10:51 14.3
18/19 | 常规赛
HC Ryazan 97 38 6 4 10 -6 4 6 0 0 1 2 0 56 10.7 1.5 8 1 12.5 10:26 14.7
19/20 | 常规赛
Molot-Prikamye 97 10 1 1 2 -1 4 1 0 0 0 0 0 21 4.8 2.1 6 4 66.7 13:01 17.9
HC Tambov 81 12 0 0 0 -3 2 0 0 0 0 0 0 12 0.0 1.0 1 0 0.0 10:24 14.9

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 141 16 12 28 -21 42 15 1 0 1 2 0 194 8.2 1.4 41 14 34.1 10:48 14.8
SHL总共 141 16 12 28 -21 42 15 1 0 1 2 0 194 8.2 1.4 41 14 34.1 10:48 14.8
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)