20 四月

DSP

6:2

(2:0 2:0 2:2)

RUB

21 四月

DSP

2:3 OT

(2:0 0:1 0:1 0:1)

RUB

24 四月

RUB

2:1 OT

(1:0 0:1 0:0 1:0)

DSP

Shevchenko Alexander A. #71

前锋

身高: 184

体重: 87

出生日: 24.01.1997

年龄: 25

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
17/18 | 常规赛
Metallurg Nk 71 3 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 1.3 20 10 50.0 8:41 12.3
18/19 | 常规赛
Metallurg 71 23 3 4 7 7 8 3 0 0 0 2 0 23 13.0 1.0 152 70 46.1 9:27 13.9
18/19 | 季后赛
Metallurg 71 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 1.0 12 3 25.0 9:56 14.5
19/20 | 常规赛
Metallurg 71 48 7 13 20 5 10 4 1 2 0 1 0 55 12.7 1.1 692 329 47.5 15:13 21.0
20/21 | 常规赛
Metallurg 71 19 0 2 2 2 8 0 0 0 0 0 0 14 0.0 0.7 150 85 56.7 10:40 17.2
20/21 | 季后赛
Metallurg - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
21/22 | 常规赛
Metallurg 71 27 3 3 6 2 4 3 0 0 0 1 0 26 11.5 1.0 339 201 59.3 12:53 19.2
21/22 | 季后赛
Metallurg 71 5 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0.6 66 45 68.2 14:51 21.0

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 120 13 22 35 14 30 10 1 2 0 4 0 122 10.7 1.0 1353 695 51.4 12:42 18.4
季后赛 7 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 5 0.0 0.7 78 48 61.5 13:27 19.1
SHL总共 127 13 22 35 12 32 10 1 2 0 4 0 127 10.2 1.0 1431 743 51.9 12:44 18.5
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)