20 四月

DSP

6:2

(2:0 2:0 2:2)

RUB

21 四月

DSP

2:3 OT

(2:0 0:1 0:1 0:1)

RUB

24 四月

RUB

2:1 OT

(1:0 0:1 0:0 1:0)

DSP

Beznosov Andrei

前锋

身高: 190

体重: 81

出生日: 18.07.1997

年龄: 24

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
17/18 | 常规赛
Zauralye 89 22 2 0 2 -2 8 2 0 0 0 0 0 23 8.7 1.0 7 5 71.4 9:50 13.0
17/18 | 季后赛
Zauralye 89 12 0 0 0 -4 2 0 0 0 0 0 0 11 0.0 0.9 1 0 0.0 9:07 12.7
18/19 | 常规赛
Bars 90 34 0 0 0 -12 12 0 0 0 0 0 0 32 0.0 0.9 13 6 46.2 12:07 16.7
19/20 | 常规赛
Rubin - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 56 2 0 2 -14 20 2 0 0 0 0 0 55 3.6 1.0 20 11 55.0 11:13 15.3
季后赛 12 0 0 0 -4 2 0 0 0 0 0 0 11 0.0 0.9 1 0 0.0 9:07 12.7
SHL总共 68 2 0 2 -18 22 2 0 0 0 0 0 66 3.0 1.0 21 11 52.4 10:51 14.8
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)