17 四月

SKL

1:4

(0:1 1:0 0:3)

KHM

20 四月

KHM

3:2 OT

(1:0 1:2 0:0 1:0)

SKL

21 四月

KHM

7:3

(1:1 6:0 0:2)

SKL

Shvyryov Igor #84

前锋

身高: 187

体重: 93

出生日: 10.07.1998

年龄: 24

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
22/23 | 常规赛
HC Tambov 84 15 5 12 17 4 12 2 1 2 0 0 0 42 11.9 2.8 258 133 51.6 18:48 23.5
22/23 | 季后赛
HC Tambov 84 6 0 0 0 -5 2 0 0 0 0 0 0 8 0.0 1.3 102 49 48.0 17:49 24.5

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 15 5 12 17 4 12 2 1 2 0 0 0 42 11.9 2.8 258 133 51.6 18:48 23.5
季后赛 6 0 0 0 -5 2 0 0 0 0 0 0 8 0.0 1.3 102 49 48.0 17:49 24.5
SHL总共 21 5 12 17 -1 14 2 1 2 0 0 0 50 10.0 2.4 360 182 50.6 18:31 23.8
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)