17 四月

SKL

1:4

(0:1 1:0 0:3)

KHM

20 四月

KHM

3:2 OT

(1:0 1:2 0:0 1:0)

SKL

21 四月

KHM

7:3

(1:1 6:0 0:2)

SKL

Nedilko Denis

防守员

身高: 183

体重: 88

出生日: 16.06.1999

年龄: 23

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
19/20 | 常规赛
Zvezda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
20/21 | 常规赛
Yermak 90 38 4 5 9 -13 8 2 1 1 0 0 0 30 13.3 0.8 2 0 0.0 16:27 22.1
21/22 | 常规赛
HC Tambov 44 19 1 3 4 -6 4 1 0 0 0 0 0 15 6.7 0.8 0 0 - 15:54 21.3
Yermak 48 11 1 1 2 -5 4 0 1 0 0 0 0 8 12.5 0.7 0 0 - 16:34 21.7

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 68 6 9 15 -24 16 3 2 1 0 0 0 53 11.3 0.8 2 0 0.0 16:19 21.8
SHL总共 68 6 9 15 -24 16 3 2 1 0 0 0 53 11.3 0.8 2 0 0.0 16:19 21.8
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)