17 四月

SKL

1:4

(0:1 1:0 0:3)

KHM

20 四月

KHM

3:2 OT

(1:0 1:2 0:0 1:0)

SKL

21 四月

KHM

7:3

(1:1 6:0 0:2)

SKL

Kramarenko Yury #15

防守员

身高: 186

体重: 75

出生日: 14.07.1998

年龄: 24

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
21/22 | 常规赛
Rostov 15 47 2 6 8 5 20 2 0 0 0 0 0 53 3.8 1.1 0 0 - 14:42 17.6
21/22 | 季后赛
Rostov 15 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 10 0.0 1.7 0 0 - 17:06 21.7
22/23 | 常规赛
Rostov 15 39 3 2 5 0 29 3 0 0 0 0 0 34 8.8 0.9 0 0 - 16:06 19.4

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 86 5 8 13 5 49 5 0 0 0 0 0 87 5.7 1.0 0 0 - 15:20 18.4
季后赛 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 10 0.0 1.7 0 0 - 17:06 21.7
SHL总共 92 5 8 13 5 53 5 0 0 0 0 0 97 5.2 1.1 0 0 - 15:27 18.6
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)