20 四月

DSP

6:2

(2:0 2:0 2:2)

RUB

21 四月

DSP

2:3 OT

(2:0 0:1 0:1 0:1)

RUB

24 四月

RUB

2:1 OT

(1:0 0:1 0:0 1:0)

DSP

Markov Artyom #19

前锋

身高: 178

体重: 72

出生日: 09.07.1998

年龄: 23

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
19/20 | 常规赛
Molot-Prikamye 34 44 5 11 16 0 6 4 1 0 0 0 0 38 13.2 0.9 503 234 46.5 11:56 18.4
20/21 | 常规赛
Molot-Prikamye 34 32 1 5 6 0 14 1 0 0 0 0 0 31 3.2 1.0 273 113 41.4 11:38 17.7
21/22 | 常规赛
Buran 19 43 3 7 10 -2 14 2 1 0 0 0 0 38 7.9 0.9 541 243 44.9 13:24 19.7

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 119 9 23 32 -2 34 7 2 0 0 0 0 107 8.4 0.9 1317 590 44.8 12:23 18.7
SHL总共 119 9 23 32 -2 34 7 2 0 0 0 0 107 8.4 0.9 1317 590 44.8 12:23 18.7
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)