17 四月

SKL

1:4

(0:1 1:0 0:3)

KHM

20 四月

KHM

3:2 OT

(1:0 1:2 0:0 1:0)

SKL

21 四月

KHM

7:3

(1:1 6:0 0:2)

SKL

Lazarev Kirill V.

防守员

身高: 191

体重: 97

出生日: 29.10.1998

年龄: 24

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
17/18 | 常规赛
Neftyanik Al 55 12 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.1 0 0 - 5:32 8.2
19/20 | 常规赛
HC Ryazan 55 29 0 3 3 -6 46 0 0 0 0 0 0 30 0.0 1.0 1 1 100.0 14:02 17.6
20/21 | 常规赛
Yermak 28 14 0 0 0 -8 20 0 0 0 0 0 0 10 0.0 0.7 0 0 - 17:12 23.3

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 55 0 3 3 -16 68 0 0 0 0 0 0 41 0.0 0.7 1 1 100.0 12:58 17.0
SHL总共 55 0 3 3 -16 68 0 0 0 0 0 0 41 0.0 0.7 1 1 100.0 12:58 17.0
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)