20 四月

DSP

6:2

(2:0 2:0 2:2)

RUB

21 四月

DSP

2:3 OT

(2:0 0:1 0:1 0:1)

RUB

24 四月

RUB

2:1 OT

(1:0 0:1 0:0 1:0)

DSP

Bogatsky Anton

前锋

身高: 181

体重: 80

出生日: 30.03.1999

年龄: 23

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
19/20 | 常规赛
Humo 92 44 1 1 2 -1 6 1 0 0 0 0 0 16 6.2 0.4 22 8 36.4 4:43 6.9
19/20 | 季后赛
Humo - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
20/21 | 常规赛
HC Tambov 72 24 0 2 2 -6 17 0 0 0 0 0 0 16 0.0 0.7 239 95 39.7 11:09 16.4

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 68 1 3 4 -7 23 1 0 0 0 0 0 32 3.1 0.5 261 103 39.5 6:59 10.2
季后赛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
SHL总共 68 1 3 4 -7 23 1 0 0 0 0 0 32 3.1 0.5 261 103 39.5 6:59 10.2
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)