19 四月

AKM

1:3

(0:1 1:1 0:1)

NFT

22 四月

NFT

4:3

(2:1 2:0 0:2)

AKM

23 四月

NFT

3:2 OT

(0:0 2:0 0:2 1:0)

AKM

Kalinichenko Roman #42

防守员

身高: 190

体重: 90

出生日: 06.07.2000

年龄: 23

Kalinichenko Roman
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次 Hits BLS
19/20 | 常规赛
Zvezda 42 24 0 3 3 7 2 0 0 0 0 0 0 7 0.0 0.3 0 0 - 12:08 16.7 0 0
19/20 | 季后赛
Zvezda 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 4:22 6.0 0 0
20/21 | 常规赛
Zvezda 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 4:41 8.0 0 0
20/21 | 季后赛
Zvezda 42 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 4:13 6.0 0 0
21/22 | 常规赛
Zvezda 42 28 2 3 5 7 25 2 0 0 0 0 0 16 12.5 0.6 0 0 - 15:07 20.5 0 0
22/23 | 常规赛
Zvezda 42 26 0 2 2 -2 18 0 0 0 0 0 0 16 0.0 0.6 0 0 - 12:04 17.0 0 0
23/24 | 常规赛
Zvezda 42 39 0 4 4 0 8 0 0 0 0 0 0 25 0.0 0.6 0 0 - 15:22 19.6 55 60
23/24 | 季后赛
Zvezda 42 7 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 5 0.0 0.7 0 0 - 18:03 21.7 5 6

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次 Hits BLS
常规赛 118 2 12 14 12 53 2 0 0 0 0 0 64 3.1 0.5 0 0 - 13:50 18.5 55 60
季后赛 9 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 5 0.0 0.6 0 0 - 15:00 18.2 5 6
SHL总共 127 2 12 14 10 55 2 0 0 0 0 0 69 2.9 0.5 0 0 - 13:55 18.5 60 66
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-), Hits - Hits, BLS - Blocked shots