20 四月

DSP

6:2

(2:0 2:0 2:2)

RUB

21 四月

DSP

2:3 OT

(2:0 0:1 0:1 0:1)

RUB

24 四月

RUB

2:1 OT

(1:0 0:1 0:0 1:0)

DSP

Kalinichenko Roman #42

防守员

身高: 190

体重: 90

出生日: 06.07.2000

年龄: 21

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
19/20 | 常规赛
Zvezda 42 24 0 3 3 7 2 0 0 0 0 0 0 7 0.0 0.3 0 0 - 12:08 16.7
19/20 | 季后赛
Zvezda 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 4:22 6.0
20/21 | 常规赛
Zvezda 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 4:41 8.0
20/21 | 季后赛
Zvezda 42 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 4:13 6.0
21/22 | 常规赛
Zvezda 42 28 2 3 5 7 25 2 0 0 0 0 0 16 12.5 0.6 0 0 - 15:07 20.5

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 53 2 6 8 14 27 2 0 0 0 0 0 23 8.7 0.4 0 0 - 13:34 18.5
季后赛 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 4:17 6.0
SHL总共 55 2 6 8 13 27 2 0 0 0 0 0 23 8.7 0.4 0 0 - 13:14 18.1
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)