20 四月

DSP

6:2

(2:0 2:0 2:2)

RUB

21 四月

DSP

2:3 OT

(2:0 0:1 0:1 0:1)

RUB

24 四月

RUB

2:1 OT

(1:0 0:1 0:0 1:0)

DSP

Gavrilenko Konstantin

防守员

身高: 182

体重: 80

出生日: 31.10.2000

年龄: 21

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
19/20 | 常规赛
Humo 88 34 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0.1 0 0 - 1:12 2.1
19/20 | 季后赛
Humo 88 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 1:58 2.6
20/21 | 常规赛
Molot-Prikamye 33 38 0 0 0 -6 12 0 0 0 0 0 0 13 0.0 0.3 0 0 - 8:01 12.1
21/22 | 常规赛
Molot 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
21/22 | 季后赛
Molot - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 72 0 0 0 -7 14 0 0 0 0 0 0 16 0.0 0.2 0 0 - 4:48 7.4
季后赛 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 1:58 2.6
SHL总共 77 0 0 0 -7 14 0 0 0 0 0 0 16 0.0 0.2 0 0 - 4:37 7.1
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)