19 四月

AKM

1:3

(0:1 1:1 0:1)

NFT

22 四月

NFT

4:3

(2:1 2:0 0:2)

AKM

23 四月

NFT

3:2 OT

(0:0 2:0 0:2 1:0)

AKM

Galushkin Andrei #67

前锋

身高: 188

体重: 92

出生日: 07.07.2000

年龄: 23

Galushkin Andrei
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次 Hits BLS
23/24 | 常规赛
HC Norilsk 67 43 6 11 17 -1 25 5 1 0 0 1 0 52 11.5 1.2 427 205 48.0 12:46 18.7 17 20
Zauralye 34 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 2.0 17 7 41.2 11:25 13.5 0 2
23/24 | 季后赛
HC Norilsk 67 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 5:51 11.0 0 1

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次 Hits BLS
常规赛 45 6 11 17 -1 25 5 1 0 0 1 0 56 10.7 1.2 444 212 47.7 12:42 18.4 17 22
季后赛 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 5:51 11.0 0 1
SHL总共 46 6 11 17 -1 25 5 1 0 0 1 0 56 10.7 1.2 444 212 47.7 12:33 18.3 17 23
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-), Hits - Hits, BLS - Blocked shots