20 四月

DSP

6:2

(2:0 2:0 2:2)

RUB

21 四月

DSP

2:3 OT

(2:0 0:1 0:1 0:1)

RUB

24 四月

RUB

2:1 OT

(1:0 0:1 0:0 1:0)

DSP

Sulev Sergei #34

前锋

身高: 182

体重: 100

出生日: 04.08.2000

年龄: 21

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
18/19 | 常规赛
Dizel 78 45 7 4 11 -7 14 7 0 0 0 1 0 64 10.9 1.4 12 3 25.0 11:24 16.4
19/20 | 常规赛
Zvezda 34 24 3 2 5 3 6 3 0 0 0 0 0 25 12.0 1.0 0 0 - 7:31 11.2
19/20 | 季后赛
Zvezda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
20/21 | 常规赛
Zvezda 34 42 7 3 10 4 8 5 2 0 0 2 0 59 11.9 1.4 13 4 30.8 10:06 16.2
20/21 | 季后赛
Zvezda 34 5 0 0 0 -4 4 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0.8 1 0 0.0 8:07 14.0
21/22 | 常规赛
Zvezda 34 37 4 5 9 9 10 4 0 0 0 0 0 50 8.0 1.4 7 5 71.4 9:26 13.9

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 148 21 14 35 9 38 19 2 0 0 3 0 198 10.6 1.3 32 12 37.5 9:55 14.9
季后赛 5 0 0 0 -4 4 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0.8 1 0 0.0 8:07 14.0
SHL总共 153 21 14 35 5 42 19 2 0 0 3 0 202 10.4 1.3 33 12 36.4 9:51 14.9
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)