20 四月

DSP

6:2

(2:0 2:0 2:2)

RUB

21 四月

DSP

2:3 OT

(2:0 0:1 0:1 0:1)

RUB

24 四月

RUB

2:1 OT

(1:0 0:1 0:0 1:0)

DSP

Yungov Ilya

前锋

身高: 184

体重: 93

出生日: 02.08.2000

年龄: 21

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
17/18 | 常规赛
CSK VVS 66 3 2 0 2 -6 0 2 0 0 0 0 0 3 66.7 1.0 1 1 100.0 23:16 20.3
18/19 | 常规赛
CSK VVS 99 47 2 2 4 -12 20 2 0 0 0 0 0 37 5.4 0.8 0 0 - 9:20 12.6
19/20 | 常规赛
CSK VVS 99 20 3 2 5 0 4 3 0 0 0 0 0 14 21.4 0.7 0 0 - 8:30 12.2
20/21 | 常规赛
CSK VVS 99 22 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 12 0.0 0.5 1 0 0.0 7:11 11.0

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 92 7 4 11 -20 26 7 0 0 0 0 0 66 10.6 0.7 2 1 50.0 9:06 12.4
SHL总共 92 7 4 11 -20 26 7 0 0 0 0 0 66 10.6 0.7 2 1 50.0 9:06 12.4
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)