20 四月

DSP

6:2

(2:0 2:0 2:2)

RUB

21 四月

DSP

2:3 OT

(2:0 0:1 0:1 0:1)

RUB

24 四月

RUB

2:1 OT

(1:0 0:1 0:0 1:0)

DSP

Chefanov Ilya

前锋

身高: 180

体重: 79

出生日: 18.10.2001

年龄: 20

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
21/22 | 常规赛
Molot 8 42 15 10 25 12 6 13 1 1 0 2 0 78 19.2 1.9 0 0 - 12:45 16.7
21/22 | 季后赛
Molot 8 4 3 0 3 0 4 2 1 0 0 1 0 5 60.0 1.2 2 0 0.0 11:55 18.2

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 42 15 10 25 12 6 13 1 1 0 2 0 78 19.2 1.9 0 0 - 12:45 16.7
季后赛 4 3 0 3 0 4 2 1 0 0 1 0 5 60.0 1.2 2 0 0.0 11:55 18.2
SHL总共 46 18 10 28 12 10 15 2 1 0 3 0 83 21.7 1.8 2 0 0.0 12:41 16.8
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)