17 四月

SKL

1:4

(0:1 1:0 0:3)

KHM

20 四月

KHM

3:2 OT

(1:0 1:2 0:0 1:0)

SKL

21 四月

KHM

7:3

(1:1 6:0 0:2)

SKL

Chefanov Ilya

前锋

身高: 180

体重: 79

出生日: 18.10.2001

年龄: 21

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
21/22 | 常规赛
Molot 8 42 15 10 25 12 6 13 1 1 0 2 0 78 19.2 1.9 0 0 - 12:45 16.7
21/22 | 季后赛
Molot 8 4 3 0 3 0 4 2 1 0 0 1 0 5 60.0 1.2 2 0 0.0 11:55 18.2
22/23 | 常规赛
Molot 8 42 9 9 18 2 22 7 1 1 1 3 1 77 11.7 1.8 2 1 50.0 14:46 18.1
22/23 | 季后赛
Molot 8 7 1 1 2 -1 2 1 0 0 0 0 0 7 14.3 1.0 0 0 - 13:06 17.6

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 84 24 19 43 14 28 20 2 2 1 5 1 155 15.5 1.8 2 1 50.0 13:46 17.4
季后赛 11 4 1 5 -1 6 3 1 0 0 1 0 12 33.3 1.1 2 0 0.0 12:40 17.8
SHL总共 95 28 20 48 13 34 23 3 2 1 6 1 167 16.8 1.8 4 1 25.0 13:38 17.5
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)