17 四月

SKL

1:4

(0:1 1:0 0:3)

KHM

20 四月

KHM

3:2 OT

(1:0 1:2 0:0 1:0)

SKL

21 四月

KHM

7:3

(1:1 6:0 0:2)

SKL

Khulapov Danila #23

前锋

身高: 183

体重: 87

出生日: 30.01.2001

年龄: 22

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
20/21 | 常规赛
Zvezda 21 15 0 2 2 -1 2 0 0 0 0 0 1 22 0.0 1.5 1 1 100.0 14:22 21.0
21/22 | 常规赛
Zvezda 21 36 2 6 8 -4 12 2 0 0 0 0 0 41 4.9 1.1 29 13 44.8 12:10 16.5
22/23 | 常规赛
Zvezda 23 35 5 9 14 1 10 3 2 0 0 1 0 67 7.5 1.9 15 7 46.7 15:48 20.7

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 86 7 17 24 -4 24 5 2 0 0 1 1 130 5.4 1.5 45 21 46.7 14:02 19.0
SHL总共 86 7 17 24 -4 24 5 2 0 0 1 1 130 5.4 1.5 45 21 46.7 14:02 19.0
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)