20 四月

DSP

6:2

(2:0 2:0 2:2)

RUB

21 四月

DSP

2:3 OT

(2:0 0:1 0:1 0:1)

RUB

24 四月

RUB

2:1 OT

(1:0 0:1 0:0 1:0)

DSP

Stupin Ilya #74

守门员

身高: 178

体重: 68

出生日: 23.06.2001

年龄: 21

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 罚球比赛 罚球比赛 射击 救球 救球比例 GAA 进球 传球 无失球塞 罚时 场上时间
21/22 | 常规赛
Ugra 74 9 4 3 0 195 22 173 88.7 2.98 0 0 1 0 442:14
21/22 | 季后赛
Ugra - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -

SHL统计

季 / 冰球队 场次 罚球比赛 罚球比赛 射击 救球 救球比例 GAA 进球 传球 无失球塞 罚时 场上时间
常规赛 9 4 3 0 195 22 173 88.7 2.98 0 0 1 0 442:14
季后赛 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 -
SHL总共 9 4 3 0 195 22 173 88.7 2.98 0 0 1 0 442:14
场次 - 场次, - 胜, - 失, GAA - 平均失球 = 60 分 × 失球 / 场上时间