20 四月

DSP

6:2

(2:0 2:0 2:2)

RUB

21 四月

DSP

2:3 OT

(2:0 0:1 0:1 0:1)

RUB

24 四月

RUB

2:1 OT

(1:0 0:1 0:0 1:0)

DSP

Savchik Ivan #47

前锋

身高: 178

体重: 77

出生日: 02.07.2000

年龄: 21

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
19/20 | 常规赛
Ugra 14 8 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 0.6 53 22 41.5 8:26 11.2
20/21 | 常规赛
Ugra 47 34 3 3 6 5 21 3 0 0 0 1 0 36 8.3 1.1 185 103 55.7 8:23 11.6
20/21 | 季后赛
Ugra 47 20 1 5 6 0 4 1 0 0 0 0 0 26 3.8 1.3 129 68 52.7 8:52 11.8
21/22 | 常规赛
Ugra 47 45 4 9 13 3 15 4 0 0 0 0 0 46 8.7 1.0 312 173 55.4 11:03 14.2
21/22 | 季后赛
Ugra 47 14 1 1 2 1 4 1 0 0 0 0 0 23 4.3 1.6 141 73 51.8 12:59 18.1

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 87 7 13 20 6 36 7 0 0 0 1 0 87 8.0 1.0 550 298 54.2 9:46 12.9
季后赛 34 2 6 8 1 8 2 0 0 0 0 0 49 4.1 1.4 270 141 52.2 10:34 14.4
SHL总共 121 9 19 28 7 44 9 0 0 0 1 0 136 6.6 1.1 820 439 53.5 10:00 13.4
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)