20 四月

DSP

6:2

(2:0 2:0 2:2)

RUB

21 四月

DSP

2:3 OT

(2:0 0:1 0:1 0:1)

RUB

24 四月

RUB

2:1 OT

(1:0 0:1 0:0 1:0)

DSP

Loza Ilya #87

前锋

身高: 181

体重: 76

出生日: 14.05.2001

年龄: 21

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
20/21 | 常规赛
Gornyak 51 5 0 3 3 2 4 0 0 0 0 0 0 6 0.0 1.2 14 9 64.3 11:30 16.6
20/21 | 季后赛
Gornyak 51 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 1.0 37 16 43.2 7:29 13.2
21/22 | 常规赛
Gornyak-UGMK 87 28 0 1 1 -4 4 0 0 0 0 0 0 30 0.0 1.1 139 67 48.2 7:23 11.9
21/22 | 季后赛
Gornyak-UGMK 87 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 1:55 4.0

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 33 0 4 4 -2 8 0 0 0 0 0 0 36 0.0 1.1 153 76 49.7 8:01 12.6
季后赛 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 0.8 37 16 43.2 6:22 11.4
SHL总共 38 0 4 4 -1 8 0 0 0 0 0 0 40 0.0 1.1 190 92 48.4 7:48 12.4
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)