17 四月

SKL

1:4

(0:1 1:0 0:3)

KHM

20 四月

KHM

3:2 OT

(1:0 1:2 0:0 1:0)

SKL

21 四月

KHM

7:3

(1:1 6:0 0:2)

SKL

Kuzminov Yegor #99

前锋

身高: 179

体重: 90

出生日: 05.02.2002

年龄: 21

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
19/20 | 常规赛
Zvezda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
21/22 | 常规赛
Zvezda 39 23 3 2 5 -5 2 3 0 0 0 0 0 34 8.8 1.5 1 1 100.0 10:53 15.0
22/23 | 常规赛
Zvezda 99 37 7 6 13 7 6 7 0 0 0 1 0 67 10.4 1.8 5 3 60.0 14:00 17.4

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 60 10 8 18 2 8 10 0 0 0 1 0 101 9.9 1.7 6 4 66.7 12:49 16.4
SHL总共 60 10 8 18 2 8 10 0 0 0 1 0 101 9.9 1.7 6 4 66.7 12:49 16.4
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)