20 四月

DSP

6:2

(2:0 2:0 2:2)

RUB

21 四月

DSP

2:3 OT

(2:0 0:1 0:1 0:1)

RUB

24 四月

RUB

2:1 OT

(1:0 0:1 0:0 1:0)

DSP

Arekayev Sergei

前锋

身高: 188

体重: 95

出生日: 22.09.1978

年龄: 43

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
10/11 | 常规赛
Molot-Prikamye 51 23 5 10 15 7 22 3 2 0 0 1 0 54 9.3 2.3 14 10 71.4 - -
10/11 | 季后赛
Molot-Prikamye 51 8 4 0 4 -5 16 1 3 0 0 0 0 33 12.1 4.1 6 2 33.3 - -
11/12 | 常规赛
Molot-Prikamye 25 35 4 12 16 -1 30 3 0 1 0 3 0 60 6.7 1.7 25 9 36.0 16:41 19.2
11/12 | 季后赛
Molot-Prikamye 25 3 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 1.7 2 2 100.0 12:44 16.0

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 58 9 22 31 6 52 6 2 1 0 4 0 114 7.9 2.0 39 19 48.7 10:04 11.6
季后赛 11 4 1 5 -7 16 1 3 0 0 0 0 38 10.5 3.5 8 4 50.0 3:28 4.4
SHL总共 69 13 23 36 -1 68 7 5 1 0 4 0 152 8.6 2.2 47 23 48.9 9:01 10.4
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)