17 四月

SKL

1:4

(0:1 1:0 0:3)

KHM

20 四月

KHM

3:2 OT

(1:0 1:2 0:0 1:0)

SKL

21 四月

KHM

7:3

(1:1 6:0 0:2)

SKL

Gavrilov Stepan

前锋

身高: 182

体重: 87

出生日: 09.11.2002

年龄: 20

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
21/22 | 常规赛
Zauralye 25 40 0 1 1 -10 8 0 0 0 0 0 0 17 0.0 0.4 11 4 36.4 5:26 8.9
21/22 | 季后赛
Zauralye 25 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 1:16 2.3

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 40 0 1 1 -10 8 0 0 0 0 0 0 17 0.0 0.4 11 4 36.4 5:26 8.9
季后赛 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 1:16 2.3
SHL总共 43 0 1 1 -10 8 0 0 0 0 0 0 17 0.0 0.4 11 4 36.4 5:07 8.4
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)