20 四月

DSP

6:2

(2:0 2:0 2:2)

RUB

21 四月

DSP

2:3 OT

(2:0 0:1 0:1 0:1)

RUB

24 四月

RUB

2:1 OT

(1:0 0:1 0:0 1:0)

DSP

Timakov Stanislav

前锋

身高: 177

体重: 85

出生日: 01.03.1979

年龄: 43

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
10/11 | 常规赛
Molot-Prikamye 17 8 1 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0 13 7.7 1.6 4 3 75.0 - -
Lada 28 37 2 11 13 -13 44 0 1 1 0 0 0 45 4.4 1.2 529 216 40.8 - -
11/12 | 常规赛
Titan 90 25 7 13 20 -1 18 5 2 0 0 1 0 43 16.3 1.7 91 33 36.3 16:07 17.6
12/13 | 常规赛
HC Ryazan 17 27 5 7 12 -16 18 1 4 0 0 0 0 69 7.2 2.6 7 1 14.3 17:55 20.6

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 97 15 32 47 -27 80 7 7 1 0 1 0 170 8.8 1.8 631 253 40.1 9:08 10.3
SHL总共 97 15 32 47 -27 80 7 7 1 0 1 0 170 8.8 1.8 631 253 40.1 9:08 10.3
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)