26 三月

SKL

6:1

(2:1 2:0 2:0)

TRS

29 三月

MNK

4:3

(1:1 3:1 0:1)

KHM

30 三月

SKL

2:1 OT

(0:0 0:0 1:1 1:0)

RUB

MNK

1:2 OT

(0:0 0:1 1:0 0:1)

KHM

31 三月

SKL

3:2 ОТ

(1:1 0:0 1:1 1:0)

RUB

02 四月

KHM

:

MNK

参赛协议

03 四月

RUB

:

SKL

参赛协议

KHM

:

MNK

参赛协议

04 四月

RUB

:

SKL

参赛协议

Brovin Sergei

前锋

身高: 178

体重: 83

出生日: 30.07.1976

年龄: 46

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
10/11 | 常规赛
Zauralye 15 49 13 13 26 -1 40 10 3 0 0 2 3 69 18.8 1.4 30 17 56.7 - -
10/11 | 季后赛
Zauralye 15 4 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0.5 4 1 25.0 - -
11/12 | 常规赛
Yuzhny Ural 31 15 3 2 5 1 4 0 3 0 0 1 0 23 13.0 1.5 229 105 45.9 15:35 20.3
Zauralye 15 28 4 5 9 -3 34 2 2 0 0 0 1 31 12.9 1.1 12 5 41.7 13:27 17.4
11/12 | 季后赛
Yuzhny Ural 31 5 0 1 1 -4 2 0 0 0 0 0 0 18 0.0 3.6 18 7 38.9 17:01 22.6

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 92 20 20 40 -3 78 12 8 0 0 3 4 123 16.3 1.3 271 127 46.9 14:11 18.4
季后赛 9 0 1 1 -6 2 0 0 0 0 0 0 20 0.0 2.2 22 8 36.4 17:01 22.6
SHL总共 101 20 21 41 -9 80 12 8 0 0 3 4 143 14.0 1.4 293 135 46.1 14:29 18.8
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)