19 四月

AKM

1:3

(0:1 1:1 0:1)

NFT

22 四月

NFT

4:3

(2:1 2:0 0:2)

AKM

23 四月

NFT

3:2 OT

(0:0 2:0 0:2 1:0)

AKM

Stupin Sergei

防守员

身高: 180

体重: 88

出生日: 14.09.1979

年龄: 44

Stupin Sergei
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次 Hits BLS
10/11 | 常规赛
Sputnik 2 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0.0 1.2 0 0 - - - 0 0
10/11 | 季后赛
Sputnik 2 4 0 1 1 -2 8 0 0 0 0 0 0 8 0.0 2.0 0 0 - - - 0 0
11/12 | 常规赛
Sputnik 2 15 0 1 1 -4 4 0 0 0 0 0 0 22 0.0 1.5 0 0 - 20:54 24.9 0 0
13/14 | 常规赛
SaryArka 2 43 1 6 7 5 20 1 0 0 0 0 0 47 2.1 1.1 0 0 - 13:15 16.9 0 0
13/14 | 季后赛
SaryArka 2 2 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 3.0 1 0 0.0 21:08 27.5 0 0

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次 Hits BLS
常规赛 62 1 7 8 1 26 1 0 0 0 0 0 74 1.4 1.2 0 0 - 15:14 19.0 0 0
季后赛 6 0 1 1 -5 8 0 0 0 0 0 0 14 0.0 2.3 1 0 0.0 21:08 27.5 0 0
SHL总共 68 1 8 9 -4 34 1 0 0 0 0 0 88 1.1 1.3 1 0 0.0 15:26 19.2 0 0
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-), Hits - Hits, BLS - Blocked shots