17 四月

SKL

1:4

(0:1 1:0 0:3)

KHM

20 四月

KHM

3:2 OT

(1:0 1:2 0:0 1:0)

SKL

21 四月

KHM

7:3

(1:1 6:0 0:2)

SKL

Zhailauov Talgat

前锋

身高: 175

体重: 79

出生日: 07.07.1985

年龄: 37

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
16/17 | 常规赛
Torpedo 8 29 14 9 23 10 12 9 5 0 0 3 0 75 18.7 2.6 28 13 46.4 16:14 21.7
16/17 | 季后赛
Torpedo 8 21 4 4 8 0 0 4 0 0 0 2 0 47 8.5 2.2 7 3 42.9 15:16 23.3
18/19 | 常规赛
Torpedo 8 28 9 9 18 -3 16 5 4 0 0 1 0 78 11.5 2.8 122 64 52.5 18:22 20.8
19/20 | 常规赛
Nomad 8 38 8 15 23 -9 16 6 2 0 0 0 1 92 8.7 2.4 66 28 42.4 18:14 23.2

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 95 31 33 64 -2 44 20 11 0 0 4 1 245 12.7 2.6 216 105 48.6 17:40 22.0
季后赛 21 4 4 8 0 0 4 0 0 0 2 0 47 8.5 2.2 7 3 42.9 15:16 23.3
SHL总共 116 35 37 72 -2 44 24 11 0 0 6 1 292 12.0 2.5 223 108 48.4 17:14 22.2
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)