20 四月

DSP

6:2

(2:0 2:0 2:2)

RUB

21 四月

DSP

2:3 OT

(2:0 0:1 0:1 0:1)

RUB

24 四月

RUB

2:1 OT

(1:0 0:1 0:0 1:0)

DSP

Krivonozhkin Maxim

前锋

身高: 184

体重: 88

出生日: 18.02.1984

年龄: 38

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
13/14 | 常规赛
Lada 50 6 1 2 3 1 8 1 0 0 0 0 0 10 10.0 1.7 6 1 16.7 16:32 19.3
Buran 53 12 2 4 6 2 16 1 1 0 0 0 0 14 14.3 1.2 21 4 19.0 13:42 17.1
13/14 | 季后赛
Buran 53 10 2 3 5 3 8 0 2 0 0 0 0 11 18.2 1.1 16 8 50.0 17:15 23.3
14/15 | 常规赛
Toros 18 21 6 4 10 5 40 5 1 0 1 1 0 38 15.8 1.8 18 7 38.9 14:21 20.9
14/15 | 季后赛
Toros 18 20 3 1 4 4 38 3 0 0 1 1 0 25 12.0 1.2 14 3 21.4 13:23 19.8
16/17 | 常规赛
Kristall 50 21 0 6 6 -13 6 0 0 0 0 0 0 29 0.0 1.4 28 11 39.3 15:26 17.4

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 60 9 16 25 -5 70 7 2 0 1 1 0 91 9.9 1.5 73 23 31.5 14:49 18.8
季后赛 30 5 4 9 7 46 3 2 0 1 1 0 36 13.9 1.2 30 11 36.7 14:41 21.0
SHL总共 90 14 20 34 2 116 10 4 0 2 2 0 127 11.0 1.4 103 34 33.0 14:46 19.5
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)