20 四月

DSP

6:2

(2:0 2:0 2:2)

RUB

21 四月

DSP

2:3 OT

(2:0 0:1 0:1 0:1)

RUB

24 四月

RUB

2:1 OT

(1:0 0:1 0:0 1:0)

DSP

Ignatushkin Igor #18

前锋

身高: 183

体重: 88

出生日: 07.04.1984

年龄: 38

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
18/19 | 常规赛
HC Ryazan 94 18 2 2 4 -3 2 2 0 0 0 1 0 13 15.4 0.7 253 123 48.6 15:32 20.2
19/20 | 常规赛
HC Tambov 18 54 14 15 29 -4 24 12 2 0 0 2 0 86 16.3 1.6 996 533 53.5 18:01 24.2
20/21 | 常规赛
CSK VVS 18 49 10 17 27 -11 14 3 7 0 0 0 0 65 15.4 1.3 904 480 53.1 18:05 23.8
21/22 | 常规赛
CSK VVS 18 15 0 4 4 -7 0 0 0 0 0 0 0 16 0.0 1.1 285 152 53.3 18:10 21.7
HC Tambov 18 29 1 8 9 -3 14 1 0 0 0 0 0 33 3.0 1.1 470 227 48.3 15:44 20.7

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 165 27 46 73 -28 54 18 9 0 0 3 0 213 12.7 1.3 2908 1515 52.1 17:23 22.8
SHL总共 165 27 46 73 -28 54 18 9 0 0 3 0 213 12.7 1.3 2908 1515 52.1 17:23 22.8
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)