17 四月

SKL

1:4

(0:1 1:0 0:3)

KHM

20 四月

KHM

3:2 OT

(1:0 1:2 0:0 1:0)

SKL

21 四月

KHM

7:3

(1:1 6:0 0:2)

SKL

Urakcheyev Marat

前锋

身高: 182

体重: 86

出生日: 28.05.1990

年龄: 33

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
10/11 | 常规赛
HC VMF 32 49 8 5 13 -3 28 6 2 0 0 2 0 49 16.3 1.0 534 260 48.7 - -
10/11 | 季后赛
HC VMF 32 4 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0.5 15 10 66.7 - -
11/12 | 常规赛
HC VMF - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - -
Dynamo Bsh 43 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.5 0 0 - 5:40 8.5

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 51 8 5 13 -3 28 6 2 0 0 2 0 50 16.0 1.0 534 260 48.7 5:40 8.5
季后赛 4 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0.5 15 10 66.7 - -
SHL总共 55 8 5 13 -6 28 6 2 0 0 2 0 52 15.4 0.9 549 270 49.2 5:40 8.5
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)