20 四月

DSP

6:2

(2:0 2:0 2:2)

RUB

21 四月

DSP

2:3 OT

(2:0 0:1 0:1 0:1)

RUB

24 四月

RUB

2:1 OT

(1:0 0:1 0:0 1:0)

DSP

Levitsky Igor #64

前锋

身高: 181

体重: 85

出生日: 04.08.1993

年龄: 28

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
13/14 | 常规赛
Buran 80 12 4 4 8 1 0 4 0 0 0 0 0 26 15.4 2.2 11 2 18.2 13:37 16.2
18/19 | 常规赛
Zvezda 80 41 15 16 31 17 26 7 7 1 0 5 1 120 12.5 2.9 16 7 43.8 18:26 25.1
18/19 | 季后赛
Zvezda 80 10 0 0 0 -3 14 0 0 0 0 0 0 16 0.0 1.6 5 2 40.0 20:03 27.6
19/20 | 常规赛
Torpedo-Gorky 80 53 7 12 19 -12 42 4 3 0 0 0 0 117 6.0 2.2 34 12 35.3 18:11 23.9
21/22 | 常规赛
Zvezda 64 50 11 14 25 -10 26 8 3 0 0 3 0 105 10.5 2.1 4 2 50.0 16:12 21.0

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 156 37 46 83 -4 94 23 13 1 0 8 1 368 10.1 2.4 65 23 35.4 17:16 22.7
季后赛 10 0 0 0 -3 14 0 0 0 0 0 0 16 0.0 1.6 5 2 40.0 20:03 27.6
SHL总共 166 37 46 83 -7 108 23 13 1 0 8 1 384 9.6 2.3 70 25 35.7 17:26 23.0
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)