17 四月

SKL

1:4

(0:1 1:0 0:3)

KHM

20 四月

KHM

3:2 OT

(1:0 1:2 0:0 1:0)

SKL

21 四月

KHM

7:3

(1:1 6:0 0:2)

SKL

Safaraleyev Igor

前锋

身高: 175

体重: 84

出生日: 21.10.1994

年龄: 28

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
14/15 | 常规赛
Rubin 89 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 2.5 0 0 - 8:34 9.0
15/16 | 常规赛
Rubin 89 38 3 4 7 -1 12 3 0 0 0 2 0 59 5.1 1.6 9 4 44.4 9:28 12.9
16/17 | 常规赛
Rubin 89 31 4 3 7 -2 16 3 1 0 0 1 0 32 12.5 1.0 4 1 25.0 8:37 12.6
16/17 | 季后赛
Rubin 89 7 2 0 2 0 0 2 0 0 1 1 0 10 20.0 1.4 1 0 0.0 7:33 11.9
17/18 | 常规赛
Rubin 89 39 5 5 10 -5 12 4 1 0 0 1 0 87 5.7 2.2 2 1 50.0 13:09 18.6

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 110 12 12 24 -8 40 10 2 0 0 4 0 183 6.6 1.7 15 6 40.0 10:32 14.8
季后赛 7 2 0 2 0 0 2 0 0 1 1 0 10 20.0 1.4 1 0 0.0 7:33 11.9
SHL总共 117 14 12 26 -8 40 12 2 0 1 5 0 193 7.3 1.6 16 6 37.5 10:21 14.6
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)